ISO 50001 sertifikatas

Patvirtina mūsų siekį mažinti energijos suvartojimą su tikslu sumažinti šiltnamio efektą bei naudoti daugiau atsinaujinančių išteklių.

ISO 9001 sertifikatas

Patvirtina mūsų įmonės siekį gerinti kokybę ir geriau patenkinti klientų poreikius.

ISO 14001 sertifikatas

Patvirtina bendrovės įsipareigojimą minimalizuoti veiklos poveikį aplinkai.

Žalioji energija

Patvirtina elektros energijos pirkimą iš atsinaujinančių išteklių.

How to enable JavaScript in your browser