FREOR stand at Euroshop 2017, lt

Priežastys tapti “žaliais”… ar žinote, kad?

2017-04-26

Naujuoju HFC dujų reglamentu Nr. 517/2014 siekiama iki 2030-ųjų dviem trečdaliais sumažinti fluorintų dujų emisiją Europos Sąjungoje, lyginant su 2014-ais. Tam tikrų fluorintų dujų naudojimo sumažinimas pasireikš gerinant jų laikymą ir techninę priežiūrą, skatinant šių dujų atgavimą ir antrinį panaudojimą, bei apribojant jų prekybą ir naudojimą.

Tai aktualu visoms su šaldymo įranga susijusioms šalims, o svarbiausia – galutiniams vartotojams, kurie investuoja į šaldymo sistemas ir įrenginius ilgesniam laikotarpiui.

Siekiant sumažinti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, yra numatyti trys pagrindiniai reguliavimo metodai:

  1. Draudimai naudoti ir pateikti į rinką dujas ir įrangą, jei techniškai įmanomos ir galimos naudoti gamtai draugiškos alternatyvos.
  2. Palaipsnis dabar rinkoje esančių HFC dujų draudimo įvedimas, sumažinant jų kiekį rinkoje iki vieno penktadalio dabartinio lygio iki 2030-ųjų.
  3. Reglamentavimų tęstinumas bei taikymo išplėtimas dujų nuotėkio testavimo, sertifikavimo, disponavimo bei ženklinimo srityse.

Iš esmės reglamentavimas turėtų paskatinti taikyti  alternatyvas fluorintoms dujoms.

Kalbant konkrečiai, dėl atitinkamų pasiūlymų nuo 2020 m. sausio 1 d. bus uždraustos šaldymo sistemos, kuriose esančių hidrofluorangliavandenilių (HFC) sukeliamo visuotinio atšilimo potencialą (VAP) yra 2500 ar daugiau (išskyrus įrangą, kurios darbinė temperatūra yra žemesnė nei -50 °C). Draudimas nuo tos pačios datos įsigalios ir hermetiškiems komerciniams šaldytuvams bei šaldikliams, kurių sudėtyje yra HFC su tokiu pat aukštu VAP.

Kitos šalys, ypač JAV, tikėtina, kad irgi vadovausis ES politika.

Kodėl nutarta mažinti HFC šaldymo skysčių naudojimą?

Palaipsniui mažinti aukštą VAP turinčių šaldymo skysčių naudojimą nutarta dėl to, kad mažėtų ir galiausiai nebebūtų išskiriamos tiesioginės šių medžiagų emisijos. Tiesioginių šaldymo skysčių emisijų klausimas iškeltas dėl to, kad ištekantys šaldymo sistemų skysčiai naikina ozono sluoksnį ir lemia globalinį šiltėjimą. Pripažįstama, kad, nemažinant naudojimo, tiesioginės aukštą VAP turinčių šaldymo skysčių emisijos 2050 metais sudarys beveik 20 % pasaulio anglies ekvivalento emisijų.

Todėl dabar yra pats laikas pradėti svarstyti apie realias alternatyvas.

Kokių yra alternatyvų?

Žemą VAP turi tokie šaldymo skysčiai, kaip amoniakas, anglies dioksidas (CO2) ir angliavandeniliai (pavyzdžiui, R290 propanas), oras ir vanduo, taip pat sintetiniai šaldymo skysčiai hidrofluoro olefinai (HFO). Vadinamieji natūralūs šaldymo skysčiai (CO2, propanas) turi arba žemą VAP, arba jo visai neturi, be to, neardo ozono sluoksnio ir yra nebrangūs. Hidrofluoro olefinai turi irgi žemą VAP ir neardo ozono sluoksnio, tačiau yra labai brangūs ir gaminami naudojant sudėtingas gamybos sistemas.

Šaldymo skysčių ir įrangos gamintojai visame pasaulyje pripažįsta, kad HFC naudojimas neišvengiamai mažės.

Todėl įmonėje „FREOR“ mes projektuojame šaldymo įrangą, kuri veikia naudodama žemo VAP šaldymo skysčius.

Kviečiame susipažinti su „FREOR“ „Žaliosios linijos“ produktais.

Reglamento įgyvendinimo apžvalga yra pateikta čia: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0106_en

 

KITOS NAUJIENOS

How to enable JavaScript in your browser