GAMTAI DRAUGIŠKOS ŠALDYMO ALTERNATYVOS

 

Thinking Green yra FREOR įmonės filosofija. Mes stengiamės, kad mūsų gaminiai paliktų kuo mažesnį pėdsaką gamtai, todėl daug investuojame į alternatyvius šaldymo sprendimus, galinčius pakeisti plačiai naudojamus F-dujų šaltnešius ir pagerinti mūsų gaminių energetinį efektyvumą.

Sekant šią idėją, visa FREOR gaminama komercinė šaldymo įranga gali veikti naudojant ekologiškus ir energiją taupančius šaltnešius, tokius kaip natūralios propano (R290) ar CO2 (R744) dujos, o dėl savo draugiškumo gamtai, šie gaminiai yra vadinami Green Wave šaldymo įranga.

ŽIŪRĖTI FREOR PRODUKTŲ GAMĄ ►


 

Green Wave R290

FREOR Green Wave line R290 refrigerant

Green Wave R290 – pažangi autonominė komercinė šaldymo įranga, naudojanti ekologiškas propano dujas R290 kaip šaltnešį. Propanas R290 – gamtinis šaltnešis, kuris nedaro jokios įtakos ozono sluoksniui, o patekęs į aplinką yra nekenksmingas, be to, jis pasižymi puikiomis šalčio perdavimo savybėmis.

Poveikis aplinkai

 • Natūralus šaltnešis.
 • Netoksiškas.
 • Ozono sluoksnio mažėjimo potencialas (OAP) = 0.
 • Visuotinio atšilimo potencialas (VAP) = 3.

Energijos suvartojimas

 • 30 % energetiškai efektyvesnis lyginant su HFC sistemomis.
 • Sistema dirba režimu, priklausančiu nuo lauko temperatūros, tad lengviau užtikrinti optimalų elektros energijos suvartojimą.
 • Veikia žemuose slėgiuose.

Investicinės išlaidos

 • Propano sistema pigesnė už CO2 sistemą.
 • Nereikalinga speciali patalpa kompresoriniam agregatui įrengti, tad taupomas parduotuvės plotas, o siurblinės montavimo patalpai nėra taikomi jokie specialūs kriterijai.

Priežiūra ir aptarnavimas

 • Mažesnės eksploatavimo išlaidos, nes išvengiama privalomų HFC sistemos patikrinimų ir taršos mokesčių.
 • Viskas sumontuota gamykloje, tad nereikia specialistų – šaltininkų sudėtingoms šaldymo sistemoms sujungti ir prižiūrėti.

Green Wave CO2

FREOR Green Wave Line CO2 refrigerant

Green Wave CO2 – neautonominė komercinė šaldymo įranga, pritaikyta naudoti su šaltnešiu CO2 (R744) centrinėje šaldymo sistemoje, linija. R744 yra ekologiškas šaltnešis, neturintis jokios įtakos pasauliniam atšilimui patekęs į aplinką su nuotėkiu, ir ypač tinkamas naudoti šaldymo sistemose švelnaus ir šalto klimato sąlygomis.

Poveikis aplinkai

 • Natūralus šaltnešis.
 • Netoksiškas.
 • Nedegus.
 • Ozono sluoksnio mažėjimo potencialas (OAP) = 0.
 • Visuotinio atšilimo potencialas (VAP) = 1.

Energijos suvartojimas

 • Lyginant su HFC sistema, CO2 kompleksinė sistema gali iki 10 % pagerinti energijos suvartojimą, esant švelnaus ar šalto klimato sąlygoms.
 • Visi sistemos šaldymo komponentai yra sumontuojami vienoje patalpoje, todėl sistemą lengva prižiūrėti, o šaldymo įrangoje atsiranda daugiau vietos maisto produktams.

Investicinės išlaidos

 • Šaltnešio CO2 kaina yra mažesnė nei HFC.
 • Sistemos komponentai brangūs, tačiau projektas atsiperkantis per 3-5 metus šalto ir vidutinio klimato šalyse.

Priežiūra ir aptarnavimas

 • Mažesnės eksploatavimo išlaidos, nes išvengiama privalomų HFC sistemos patikrinimų ir taršos mokesčių.
 • Sistema tampa vis populiaresnė, naudojama vis daugiau priežiūrą teikiančių įmonių – daugėja kompetetingų inžinierių ir technikų, sertifikuotų darbui su CO2 (R744 sistema).

 

KODĖL REIKĖTŲ RINKTIS TVARŲ ŠALDYMĄ?

 

Sufluorintos dujos (F-dujos) yra plačiai naudojamas šaltnešys komercinio šaldymo srityje. Į atmosferą išmesdamos didelius kiekius šilumos, HFC dujos ženkliai prisideda prie globalinio atšilimo ir pasaulyje yra priskiriamos prie sparčiausiai augančių veiksnių, sukeliančių šiltnamio efektą.

Atsakingos institucijos visame pasaulyje imasi veiksmų, siekiant apriboti HFC dujų naudojimą komerciniame šaldyme:

 • Įvedamos teisinės priemonės, skirtos HFC dujų išmetimui mažinti (žr. žemiau).
 • Įsigalioja griežti reglamentai komercinių šaldymo sistemų ir įrangos su HFC, priežiūrai.
 • Pabrėžiami alternatyvių natūralių šaltnešių (R290, R600a, R717, R744, oro ir vandens) pranašumai.
 • Lengvatų skyrimas mažmenininkams, norintiems pasirinkti ekologiškus šaldymo sprendimus.

Green refrigeration benefits, illustration, LT, FREOR


 

REGLAMENTAI

 

Monrealio protokolo Kigalio pakeitimas

Kigalio pakeitimas Monrealio protokolą papildo nuostatu laipsniškai mažinti HFC gamybą ir vartojimą.

SKAITYTI DOKUMENTĄ [EN] ►► 

Kigali video thumbnail, FREOR

Kigalio pakeitimo, dėl kurio susitarta 2016 m. spalio 15 d., tikslas – visuotinai sumažinti HFC vartojimą ir gamybą. Šie mažinimai yra dalis Paryžiaus susitarimu priimtų įsipareigojimų įgyvendinimo. Tikslas yra iki 2047 metų HFC vartojimą sumažinti daugiau nei 80 %. Tikimasi, kad, įgyvendinus šį pakeitimą, iki 2100 temperatūra pasaulyje padidės ne daugiau kaip 0,5 °C.

Laikydamosi susitarimo, visos ratifikavusios šalys palaipsniui mažins HFC‘ų vartojimą ir keis jas gamtai draugiškomis alternatyvomis. Tam tikros išsivysčiusių šalių grupės kaip ES, Jungtinė Karalystė, Kanada mažinimus pradės jau nuo 2019 metų. Kelios besivystančios šalys įskaitant Kiniją, Braziliją, Indiją ir daugelį Afrikos šalių, laipsnišką HFC sumažinimą vykdys iki  2024 arba 2028 metų.

ES F-dujų mažinimo reglamentas

Europos Sąjunga priėmė F-dujų reglamentą siekdama kontroliuoti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F-dujų), įskaitant hidrofluorangliavandenilius (HFC), išmetimą.

SKAITYTI DOKUMENTĄ [EN]►►

EU F-gas regulations video thumbnail, FREOR

Vienas svarbiausių prevencinių klimato kaitos švelninimo priemonių yra ES F-dujų reglamentas Nr. 517/2014. Juo siekiama iki 2030 metų  ES šalyse HFC-dujų vartojimą sumažinti 79 %.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama naudoti HFC dujas, kurių VAP (visuotinio atšilimo potencialas) yra 2500 ir didesnis, naujiems įrenginiams ar šaldymo įrangos aptarnavimui ir priežiūrai, jei įrangos CO₂ ekvivalento įkrovos dydis yra 40 tonų ar daugiau. Iki 2030 m. leidžiama naudoti tik perdirbtus šaltnešius, kurių GWP yra 2 500 ar daugiau, techninės priežiūros tikslais. Daugelyje šalių šis draudimas reiškia, kad 95-100 % parduotuvėse naudojamos šaldymo įrangos turės būti pakeista alternatyva arba pritaikyta veikti su kitu šaltnešiu.

Antruoju etapu, kuris prasidėjo nuo 2022 m. sausio 1 d., buvo uždrausta naudoti HFC dujas, kurių VAP yra 150 arba didesnis naujoje įrangoje ir sudėtinės centralizuotos komercinės paskirties šaldymo sistemose, kurių vardinė galia ne mažesnė kaip 40 kW, arba kurių veikimas grindžiamas tokiomis dujomis, išskyrus dujas kaskadinių sistemų pirminėje šaltnešio cirkuliavimo sistemoje. Tokiose sistemose galima naudoti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurių VAP yra mažesnis nei 1 500.

Perdirbtas ir regeneruotas HFC dujas, kurių VAP yra >2 500, galima naudoti techninės priežiūros tikslais iki 2030 m., jei šios dujos yra atitinkamai paženklintos.


 

FREOR – JŪSŲ ŠALDYMO SPRENDIMŲ PARTNERIS

 

Atsižvelgiant į rinkai įtakos turinčius įstatymus, FREOR rekomenduoja jūsų įmonei apsvarstyti galimybę pereiti prie šaltnešių su mažu VAP.

2015 metais FREOR buvo viena iš pirmųjų įmonių pasaulyje, pritaikiusi propano (R290) šaldymo technologiją didelei komercinio šaldymo įrangai, laikantis būtinų EN 378 ir IEC 60335-2-89 saugumo standartų. Pastarieji saugumo standartai išplėtė R290 šaltnešio įkrovos limitą nuo 150 g iki maksimalaus 500 g per uždarą ciklą.

FREOR Green Wave R290 technologija ir su CO₂  šaltnešiu veikianti šaldymo įranga yra ekologiškai saugus, į ateitį orientuotas sprendimas. Natūraliems šaldikliams netaikomi jokie teisiniai reikalavimai, liečiantys visuotinį HFC mažinimą, įskaitant ir Kigali pakeitimą prie Monrealio protokolo ir ES F-dujų reglamentą.

FREOR – jūsų sprendimų partneris sutinkant permainų iššūkį!

R290 refrigerant benefits, illustration, LT, FREOR


 

How to enable JavaScript in your browser

Brief description of the FREOR safety policy

FREOR cares about its customers’ privacy and makes sure that their personal data is safe:

 • Information about FREOR customers are not used for unlawful purposes;
 • FREOR does not transfer their customers’ data or personal information to third persons.

What information do we collect?

FREOR collects the following information:

 • Information about visits of the website users to the FREOR website and the usage of the website. We collect IP address, duration of visit, number of page views, type of browser, and geographical location;
 • Information that website visitors provide in order to subscribe to the FREOR newsletters. E-mail address is collected, as well as the following data: name and surname, company, e-mail address, phone number, job title, and country.

Traffic statistics of the website

FREOR seeks to keep the FREOR website as simple to use as possible and the relevant information more easily accessible. In order to find out what information is most relevant to the visitors of the website, FREOR collects demographic and statistical data. This information does not identify a specific person but provides statistical information that FREOR can analyse and then apply for improving the functionality of the website or use the data for marketing purposes.

FREOR collects this information using the Google Analytics tool that generates statistical and other website usage information. The information is stored by Google Inc. (USA company). Google EU-USA privacy policy is available here.

You can disable the feature of data collection on Google Analytics at any time as described here.

FREOR notifications and newsletters

FREOR seeks to share with its newsletter recipients only the relevant news. If you subscribe to the FREOR newsletter on the FREOR website or otherwise provide FREOR with your contact data (by exchanging visit cards with FREOR representatives at meetings or events or presenting your contact information when registering for FREOR events), FREOR may send you newsletters and notifications with the interest of pursuing business relationships with companies represented by you.

Having sent a notification, FREOR may collect statistical data about your behaviour with regard to the newsletter, for instance, whether you have opened the e-mail, what links you clicked on, what device you used, etc. FREOR does this by using cookies (provided that you give consent). In order to improve the communication, FREOR monitors communication efficiency statistics.

If you do not find the news relevant, you can cancel them at any time. You can cancel your consent for FREOR to collect and process personal data provided by you at any time by sending an e-mail to marketing@freor.com or replying by clicking on the link at the end of the newsletter. Server recordings

The server hosting the FREOR website may also record enquiries that you submit to the server (address of the website that you are opening, device and browser that you use, your IP address and login time). This data is used for technical purposes only in order to ensure proper and safe functioning of the website.

Cookies

Name Source Purpose Category Term
PHPSESSID freor.com Saves visitor’s session status through different page requests. Necessary for a site to function Session
_icl_current_language freor.com Saves visitor`s choice of language. Page settings Session
_ceg.s crazyegg.com Crazy Egg service cookie registers visitor clicks in the website. Statistics 3 months
_ceg.u crazyegg.com Crazy Egg Cookie, which helps you recognize a visitor who has already visited your site. Statistics 3 months
_gat, _gid, _ga Google Analytics Google Analytics cookies record a unique ID that is used to generate statistics for site views. Statistics Session
collect Google Analytics Sends information to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Helps identify same visitor using different devices. Marketing Session
NID .gstatic.com Google ads cookie Marketing 2 years
GMAIL_RTT google.com Allows sharing content on the Google+ social network. Page settings Session
S, SIDCC google.com Security cookie that helps to protect Google user data. Security 2 months
wordpress_logged_in_ freor.com WordPress TVS cookie that recognizes user logged to website. Necessary for a site to function Session

 

wordpress_sec freor.com WordPress TVS cookie, user account security ID. Is used to ensure account security. Necessary for a site to function Session

 

wordpress_test_cookie freor.com The WordPress TVS cookie used to check if the browser supports cookie registration. Necessary for a site to function Session

 

wp-settings-1 freor.com WordPress TVS cookie, logged user ID. Is used to display the admin bar. Necessary for a site to function 1 year
wp-settings-time-1 freor.com WordPress TVS cookie used to store logon time. Necessary for a site to function 1 year

One the pieces of statistical information crucial to FREOR is the return visitor rate. FREOR uses this data to analyse visitor behaviour and to enhance the experience of visiting the site. To track repeated visits, the FREOR website uses cookies. The cookies are installed and used with a help of the Google Analytics tool.

Cookies are installed on your device only upon your consent, except for cookies that are required solely for ensuring technical functioning of the website. It should be noted that if you do not grant the website the right to use cookies, some of the website’s features may partially not operate.

How to manage cookies?

You can delete or manage cookies at any time; besides, most browsers allow you to disable installation of cookies. However, if you do that, some of the services and features may not work. More information is available here.

Who has access to your data and for how long it is stored

Statistical data about visitors to the FREOR website may be accessed by the FREOR employees working in marketing and commercial divisions that are responsible for data analysis and development of the website. Access to technical records may also be granted to FREOR partners that provide website content management tools or hosting services of the FREOR website. We responsibly protect the collected data about the visitors of the website from loss or unauthorised use.

FREOR uses the collected data for analysis for up to three years.