„Thinking Green“ yra FREOR veiklos filosofija. Mes stengiamės, kad mūsų gaminiai paliktų kuo mažesnį pėdsaką gamtai, todėl daug investuojame į energijos taupymo, optimalaus šaltnešio panaudojimo šaldymo balduose sprendimus ir ekologiškų šaltnešių pritaikymą. HFC dujos yra labai plačiai naudojamos komercinėje šaldymo įrangoje, tačiau su nuotėkiu patekusios į aplinką turi didelę įtaką ozono sluoksnio nykimui, tuo pačiu prisidėdamos prie globalinio atšilimo. Alternatyva – FREOR Green Wave gaminių linija, kuri užtikrina ekologišką šaldymą, naudojant tik gamtai draugiškus ir tvarius šaltnešius.

FREOR yra pradininkė R290 (propano) panaudojimo dideliuose komercinės paskirties šaldymo balduose, viena pirmųjų pasaulyje 2015 metais sukūrusi propano šaldymo technologiją, tenkinančią saugumo standartų EN 378 bei IEC 60335-2-89 sąlygas (ne daugiau kaip 150 gramų propano dujų viename uždarame cikle). FREOR Green Wave R290 technologija sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir padeda klientams tausoti gamtą.

Kaip dalis klimato kaitos prevencijos, netolimoje ateityje ES bus uždraustas šiltnamio efektą sukeliančių HFC dujų naudojimas naujose parduotuvėse. 2020 sausį įsigalios draudimas šaltnešiams, kurių GWP (globalinio šiltėjimo potencialas) 2500 ar daugiau, o antruoju etapu 2022 -aisiais – kurių GWP 150 ar daugiau. Taip pat 2020 -aisiais įsigaliotų draudimas naudoti HFC dujas, viršijančias ribines GWP vertes, remontuojant ir aptarnaujant šaldymo įrangą. Daugelyje šalių tai reikštų, kad 95 -100 proc. šaldymo įrangos parduotuvėse turės būti pakeista alternatyvia, arba pritaikytos naudojimui su kitu šaltnešiu.

FREOR Green Wave gaminiai pritaikyti naujiesiems ES reguliavimams. Mes galime pasiūlyti geriausius energiją taupančius šaldymo sprendimus kiekvienam parduotuvės formatui – be įtakos gamtai sumažinimo galvojame kaip taupyti savo klientų pinigus, mokamus už elektros energiją.


 

GREEN WAVE R290

FREOR Green Wave line R290 refrigerant

Green Wave R290 – pažangių autonominių gaminių linija, naudojanti ekologiškas propano dujas R290 kaip šaltnešį. Propanas R290 – gamtinis šaltnešis, kuris nedaro jokios įtakos ozono sluoksniui, o patekęs į aplinką yra nekenksmingas, be to, jis pasižymi puikiomis šalčio perdavimo savybėmis.

Propano savybės išsamiai

Green Wave R290 šaldymo įrangą verta rinktis dėl šių savybių:

  • Ekologiškumas

Natūralus aplinkai nekenksmingas šaltnešis, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP)= 3, žymiai mažesnis nei įprastai naudojamų freonų (HFC). Mažas šaltnešio kiekis balde. Sumažinama netiesioginė įtaka gamtai dėl efektyvesnio energijos vartojimo.

  • Mažesnės investicinės išlaidos

Propano sistema pigesnė už CO2 sistemą. Nereikalinga speciali patalpa kompresoriniam agregatui įrengti, tad taupomas parduotuvės plotas, o siurblinės montavimo patalpai nėra taikomi jokie specialūs kriterijai.

  • Mažesnės energijos sąnaudos

Tokio tipo šaldymo baldai yra iki 30 % efektyvesni energijos atžvilgiu nei veikiantys freono pagrindu. Propano sistema dirba režimu, priklausančiu nuo lauko temperatūros, tad lengviau užtikrinti optimalų elektros energijos suvartojimą. Veikia mažuose slėgiuose.

  • Mažesnės įrengimo išlaidos

Viskas sumontuota gamykloje, tad nereikia specialistų – šaltininkų sudėtingoms šaldymo sistemoms sujungti.

  • Paprastesnė ir pigesnė techninė priežiūra bei aptarnavimas.

 

GREEN WAVE CO2

FREOR Green Wave Line CO2 refrigerant

Green Wave CO2 – tai Freor neautonominių gaminių, pritaikytų naudoti su šaltnešiu R744 (CO2) centrinėje šaldymo sistemoje, linija. Freor turi platų šaldymo baldų asortimentą, kiekvienas kurių yra pritaikytas naudojimui su ekologiška CO2 sistema ir užtikrina puikų energetinį efektyvumą.

CO2 – ekologiškas šaltnešys, neturintis jokios įtakos pasauliniam atšilimui patekęs į aplinką su nuotėkiu, ir ypač tinkamas naudoti šaldymo sistemose švelnaus ir šalto klimato sąlygomis.

Green Wave CO2 šaldymo įrangą verta rinktis dėl šių savybių:

  • Ekologiškumas

Natūralus netoksiškas ir nedegus aplinkai nekenksmingas šaltnešis, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) = 1.

  • Energetinis efektyvumas

Lyginant su HFC sistema, kompleksinė CO2 sistema gali pagerinti energijos suvartojimą iki 10% švelnaus ar šalto klimato sąlygomis (vid. metinė temperatūra iki 15 C).
Visi šaldymo komponentai sumontuoti vienoje patalpoje, monitoringas leidžia vykdyti pilną temperatūros kontrolę.
Dėka aukštos temperatūros CO2 sistema išskiria daug perteklinės šilumos, kuri panaudojama patalpų arba vandens šildymui.

  • Investicinės išlaidos

Šaltnešio CO2 kaina mažesnė nei HFC.
Sistemos komponentai brangūs, tačiau projektas atsiperkantis per 3-5 metus šalto ir vidutinio klimato šalyse.

  • Priežiūra ir aptarnavimas

Mažesnės veiklos išlaidos, nes išvengiama HFC privalomų sistemos patikrinimų bei gamtos taršos mokesčių.
Sistema tampa vis populiaresnė, naudojama vis daugiau priežiūrą teikiančių įmonių – daugėja kompetetingų inžinierių ir technikų, sertifikuotų darbui su R744 (CO2 sistema).

 

Domina efektyvus energijos panaudojimas? Daugiau apie tai  Hydroloop sprendime.

 


 

How to enable JavaScript in your browser