ALTERNATYWNE EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE

 

Thinking Green to filozofia działalności firmy FREOR. Staramy się, aby ślad środowiskowy naszych produktów był jak najmniejszy, dlatego wiele inwestujemy w alternatywne rozwiązania chłodnicze, mogące zastąpić powszechnie stosowane freony i poprawić efektywność energetyczną naszych produktów.

Zgodnie z tą ideą wszystkie komercyjne urządzenia chłodnicze produkowane przez FREOR mogą pracować na przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych czynnikach chłodniczych, takich jak naturalny propan (R290) lub CO2 (R744), a ze względu na ich ekologiczność produkty te nazywane są urządzeniami chłodniczymi Green Wave.

POZNAJ LINIĘ WYROBÓW  ►►


 

Green Wave R290

FREOR Green Wave line R290 refrigerant

Green Wave R290 — zaawansowane autonomiczne komercyjne urządzenia chłodnicze, wykorzystujące, w których jako czynnik chłodniczy wykorzystywany jest ekologiczny gaz propan R290.  Propan R290 to naturalny czynnik chłodniczy, który nie niszczy warstwy ozonowej, a w przypadku ulotnienia się do środowiska, jest nieszkodliwy, poza tym posiada szczególne właściwości przekazywania chłodu.

Wpływ na środowisko

 • Naturalny czynnik chłodniczy.
 • Nietoksyczny.
 • Wskaźnik niszczenia warstwy ozonowej (ODP) = 0.
 • Wskaźnik globalnego ocieplenia (GWP) = 3.

Zużycie energii

 • Do 30% bardziej energooszczędne aniżeli urządzenia działające na bazie HFC.
 • Układ działa w trybie uzależnionym od temperatury otoczenia, zatem łatwiej jest zapewnić optymalny poziom zużycia energii elektrycznej.
 • Działa przy niższych ciśnieniach.

Koszty inwestycyjne

 • Układ na bazie propanu jest tańszy od układu CO2.
 • Nie jest potrzebne specjalne pomieszczenie do zainstalowania agregatu sprężarkowego, a więc można zaoszczędzić na powierzchni sklepowej. Jednocześnie pomieszczenie do montażu stacji pomp nie wymaga żadnych specjalnych warunków.

Obsługa i konserwacja

 • Niższe koszty obsługi ze względu na brak obowiązkowych przeglądów układów z HFC oraz opłat z tytułu emisji do środowiska.
 • Całość jest montowana fabrycznie, więc do podłączenia lub konserwacji układów chłodniczych nie są potrzebni specjaliści od wyposażenia chłodniczego.

Green Wave CO2

FREOR Green Wave Line CO2 refrigerant

Green Wave CO2 — nieautonomiczne komercyjne urządzenia chłodnicze, dostosowane do użytku z czynnikiem chłodniczym R744 (CO2) w głównym układzie chłodniczym. R744 to ekologiczny czynnik chłodniczy, który w żaden sposób nie oddziałuje na globalne ocieplenie w przypadku wycieku do środowiska, szczególnie przydatny do stosowania w układach chłodniczych w warunkach łagodnego i zimnego klimatu.

Wpływ na środowisko

 • Naturalny czynnik chłodniczy.
 • Nietoksyczny.
 • Niepalny.
 • Wskaźnik niszczenia warstwy ozonowej (ODP) = 0.
 • Wskaźnik globalnego ocieplenia (GWP) = 1.

Zużycie energii

 • W porównaniu z układem HFC jest w stanie poprawić zużycie energii do 10% w warunkach łagodnego lub zimnego klimatu (przy średniej temperaturze rocznej do 15oC).
 • Wszystkie komponenty układu chłodzenia instalowane są w jednym pomieszczeniu, dlatego łatwo dbać o jego konserwację, a w wyposażeniu chłodniczym jest więcej miejsca na produkty spożywcze.

Koszty inwestycyjne

 • Czynnik chłodniczy CO2 jest tańszy niż HFC.
 • Elementy układu są drogie, jednak koszty projektu zwracają się w ciągu 3-5 lat w krajach z chłodnym i umiarkowanym klimatem.

Obsługa i konserwacja

 • Niższe koszty obsługi ze względu na brak obowiązkowych przeglądów układów z HFC oraz opłat z tytułu emisji do środowiska.
 • Układ ten staje się coraz bardziej popularny i jest wykorzystywany przez coraz więcej firm świadczących usługi konserwacji, a więc rośnie liczba wykwalifikowanych inżynierów i techników uprawnionych do obsługi układów R744 (CO2).

 

 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ EKOLOGICZNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE?

 

Fluorowane gazy cieplarniane są powszechnie stosowane jako czynniki chłodnicze w handlowych urządzeniach chłodniczych. Fluorowane gazy cieplarniane to silne gazy cieplarniane, które zatrzymują ciepło w atmosferze i przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Wodorofluorowęglowodory (HFC) to obecnie najszybciej rozwijające się źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Odpowiedzialne instytucje na całym świecie podejmują działania mające na celu ograniczenie zużycia HFC w handlowych urządzeniach chłodniczych. Są to m.in.:

 • Wdrażanie środków legislacyjnych w celu ograniczania emisji HFC (patrz niżej).
 • Wdrażanie surowych przepisów dotyczących konserwacji handlowych układów i urządzeń chłodniczych bazujących na HFC.
 • Podkreślanie zalet alternatywnych naturalnych czynników chłodniczych (R290, R600a, R717, R744, powietrze i woda).
 • Preferowanie sprzedawców detalicznych, którzy chcą wybierać ekologiczne rozwiązania chłodnicze.

Green refrigeration benefits, illustration, PL, FREOR


 

PRZEPISY PRAWNE

 

Poprawka z Kigali do protokołu montrealskiego

Poprawka z Kigali uzupełnia protokół montrealski, przewidując stopniowe ograniczenie produkcji i zużycia gazów HFC.

CZYTAJ DOKUMENT [ENG] ►►

Kigali video thumbnail, FREOR

Poprawka z Kigali z października 2016 r. ma na celu stopniowe wycofywanie wodorofluorowęglowodorów (HFC) poprzez ograniczenie ich produkcji i zużycia. Te środki w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu stanowią element działań zmierzających do realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego. Celem jest ograniczenie użycia HFC o ponad 80% do 2047 r. Efekt tej poprawki zapobiegnie wzrostowi temperatury na całym świecie o maks. 0,5°C do 2100 r.

Zgodnie z poprawką wszystkie kraje ratyfikujące ją będą stopniowo wycofywać HFC i zastępować je alternatywnymi rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Określona grupa krajów rozwiniętych, np. UE, USA i Kanada, rozpocznie stopniowe wycofywanie HFC w 2019 r. Ponadto kilka krajów rozwijających się, m.in. Chiny, Brazylia, Indie i wiele krajów afrykańskich, zamrozi poziomy swojego użycia HFC do 2024 r. lub 2028 r.

Przepisy UE dotyczące stopniowego wycofywania fluorowanych gazów cieplarnianych

Unia Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu kontroli emisji tych gazów (F-gazów), w tym fluorowęglowodorów (HFC).

CZYTAJ DOKUMENT [ENG] ►►

EU F-gas regulations video thumbnail, FREOR

Jednym z najważniejszych środków zapobiegawczych służących łagodzeniu zmian klimatu jest rozporządzenie UE nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Ma ono na celu ograniczenie użycia HFC w krajach UE o 79% do 2030 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zakazuje się stosowania gazów HFC o GWP (potencjale tworzenia efektu cieplarnianego) 2500 i wyższym w nowych urządzeniach lub przy serwisowaniu i konserwacji urządzeń chłodniczych, jeżeli urządzenia te mają ekwiwalent CO₂ wynoszący 40 ton lub więcej. Do 2030 r. do celów konserwacyjnych dopuszcza się wyłącznie czynniki chłodnicze pochodzące z recyklingu o GWP wynoszącym 2 500 lub więcej. W wielu krajach zakaz ten oznacza, że 95-100% urządzeń chłodniczych używanych w sklepach będzie musiało zostać zastąpione alternatywą lub dostosowane do pracy na innym czynniku chłodniczym.

W drugim etapie, który rozpoczął się od 1 stycznia 2022 r., zakazano stosowania gazów HFC o GWP wynoszącym 150 lub więcej w nowych urządzeniach oraz w złożonych scentralizowanych systemach chłodniczych o przeznaczeniu komercyjnym, których moc znamionowa wynosi 40 kW lub więcej, lub których działanie oparte jest na takich gazach, z wyjątkiem gazów w pierwotnym systemie cyrkulacji czynnika chłodniczego w systemach kaskadowych. W takich systemach można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500.

Recyklowane i zregenerowane gazy HFC o GWP >2 500 można stosować do celów konserwacyjnych do 2030 r., pod warunkiem, że gaz został odpowiednio oznakowany.


 

 FREOR – TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH 

 

W świetle przepisów mających wpływ na rynek firma FREOR zaleca, aby Państwa firma zastanowiła się nad wprowadzeniem zamiennego czynnika chłodniczego o niskim współczynniku GWP.

Firma FREOR jako jedna z pierwszych na świecie w 2015 r. stworzyła technologię chłodzenia w dużych handlowych urządzeniach chłodniczych przy użyciu propanu (R290), która spełnia warunki bezpieczeństwa określone w normach EN 378 oraz IEC 60335-2-89. Druga z powyższych norm umożliwia obecnie podniesienie limitu napełnienia czynnikiem chłodniczym R290 ze 150 g do maks. 500 g gazu w jednym zamkniętym cyklu.

Urządzenia chłodnicze firmy FREOR z linii Green Wave z technologią R290 i CO2 gwarantują bezpieczeństwo ekologiczne w przyszłości. Naturalne czynniki chłodnicze nie podlegają żadnym wymogom legislacyjnym w ramach procesu stopniowego wycofywania HFC na świecie, m.in. przepisom poprawki z Kigali do protokołu montrealskiego i rozporządzenia UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

FREOR — Twój partner oferujący rozwiązania w dobie zmian klimatu!

R290 refrigerant benefits, illustration, PL, FREOR


 

How to enable JavaScript in your browser

Brief description of the FREOR safety policy

FREOR cares about its customers’ privacy and makes sure that their personal data is safe:

 • Information about FREOR customers are not used for unlawful purposes;
 • FREOR does not transfer their customers’ data or personal information to third persons.

What information do we collect?

FREOR collects the following information:

 • Information about visits of the website users to the FREOR website and the usage of the website. We collect IP address, duration of visit, number of page views, type of browser, and geographical location;
 • Information that website visitors provide in order to subscribe to the FREOR newsletters. E-mail address is collected, as well as the following data: name and surname, company, e-mail address, phone number, job title, and country.

Traffic statistics of the website

FREOR seeks to keep the FREOR website as simple to use as possible and the relevant information more easily accessible. In order to find out what information is most relevant to the visitors of the website, FREOR collects demographic and statistical data. This information does not identify a specific person but provides statistical information that FREOR can analyse and then apply for improving the functionality of the website or use the data for marketing purposes.

FREOR collects this information using the Google Analytics tool that generates statistical and other website usage information. The information is stored by Google Inc. (USA company). Google EU-USA privacy policy is available here.

You can disable the feature of data collection on Google Analytics at any time as described here.

FREOR notifications and newsletters

FREOR seeks to share with its newsletter recipients only the relevant news. If you subscribe to the FREOR newsletter on the FREOR website or otherwise provide FREOR with your contact data (by exchanging visit cards with FREOR representatives at meetings or events or presenting your contact information when registering for FREOR events), FREOR may send you newsletters and notifications with the interest of pursuing business relationships with companies represented by you.

Having sent a notification, FREOR may collect statistical data about your behaviour with regard to the newsletter, for instance, whether you have opened the e-mail, what links you clicked on, what device you used, etc. FREOR does this by using cookies (provided that you give consent). In order to improve the communication, FREOR monitors communication efficiency statistics.

If you do not find the news relevant, you can cancel them at any time. You can cancel your consent for FREOR to collect and process personal data provided by you at any time by sending an e-mail to marketing@freor.com or replying by clicking on the link at the end of the newsletter. Server recordings

The server hosting the FREOR website may also record enquiries that you submit to the server (address of the website that you are opening, device and browser that you use, your IP address and login time). This data is used for technical purposes only in order to ensure proper and safe functioning of the website.

Cookies

Name Source Purpose Category Term
PHPSESSID freor.com Saves visitor’s session status through different page requests. Necessary for a site to function Session
_icl_current_language freor.com Saves visitor`s choice of language. Page settings Session
_ceg.s crazyegg.com Crazy Egg service cookie registers visitor clicks in the website. Statistics 3 months
_ceg.u crazyegg.com Crazy Egg Cookie, which helps you recognize a visitor who has already visited your site. Statistics 3 months
_gat, _gid, _ga Google Analytics Google Analytics cookies record a unique ID that is used to generate statistics for site views. Statistics Session
collect Google Analytics Sends information to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Helps identify same visitor using different devices. Marketing Session
NID .gstatic.com Google ads cookie Marketing 2 years
GMAIL_RTT google.com Allows sharing content on the Google+ social network. Page settings Session
S, SIDCC google.com Security cookie that helps to protect Google user data. Security 2 months
wordpress_logged_in_ freor.com WordPress TVS cookie that recognizes user logged to website. Necessary for a site to function Session

 

wordpress_sec freor.com WordPress TVS cookie, user account security ID. Is used to ensure account security. Necessary for a site to function Session

 

wordpress_test_cookie freor.com The WordPress TVS cookie used to check if the browser supports cookie registration. Necessary for a site to function Session

 

wp-settings-1 freor.com WordPress TVS cookie, logged user ID. Is used to display the admin bar. Necessary for a site to function 1 year
wp-settings-time-1 freor.com WordPress TVS cookie used to store logon time. Necessary for a site to function 1 year

One the pieces of statistical information crucial to FREOR is the return visitor rate. FREOR uses this data to analyse visitor behaviour and to enhance the experience of visiting the site. To track repeated visits, the FREOR website uses cookies. The cookies are installed and used with a help of the Google Analytics tool.

Cookies are installed on your device only upon your consent, except for cookies that are required solely for ensuring technical functioning of the website. It should be noted that if you do not grant the website the right to use cookies, some of the website’s features may partially not operate.

How to manage cookies?

You can delete or manage cookies at any time; besides, most browsers allow you to disable installation of cookies. However, if you do that, some of the services and features may not work. More information is available here.

Who has access to your data and for how long it is stored

Statistical data about visitors to the FREOR website may be accessed by the FREOR employees working in marketing and commercial divisions that are responsible for data analysis and development of the website. Access to technical records may also be granted to FREOR partners that provide website content management tools or hosting services of the FREOR website. We responsibly protect the collected data about the visitors of the website from loss or unauthorised use.

FREOR uses the collected data for analysis for up to three years.