OBJAŚNIENIE TECHNOLOGII

 

Układ Hydroloop – to ekonomiczne rozwiązanie dla placówek handlowych, które pozwala włączyć urządzenia chłodnicze z wewnętrznym agregatem do układu chłodzonego cieczą, w którym nadwyżka ciepła skraplania przewodami z cieczą jest odprowadzana na zewnątrz budynku. W efektywnym układzie odzysku ciepła wykorzystuje się zamknięty układ cieczy ze stacją pomp wody zapewniającą obieg oraz zewnętrzną suchą chłodnicą.

Rozwiązanie Hydroloop można łączyć z regałami chłodniczymi, witrynami oraz zamrażarkami produkcji FREOR. Jest to całkowicie zintegrowana technologia chłodnicza, która eliminuje konieczność posiada złożonych układów chłodniczych, a także bardzo upraszcza czynności montażu całego układu.

Do odprowadzania ciepła wykorzystuje się ekologiczny roztwór glikolu propylenowego. Ten innowacyjny układ gwarantuje użytkownikowi wysoką skuteczność, szybsze wyposażenie sklepu, oszczędza miejsce, daję swobodę w zmianie rozmieszczenia urządzeń chłodniczych, zużywa mniejsze ilości czynnika chłodniczego oraz wymaga prostszej konserwacji. Zdecentralizowana praca urządzeń chłodniczych pozwala zapobiec stratom w przypadku ewentualnej usterki w centralnym układzie chłodniczym. Wszystko to zmniejsza koszty i oszczędza Państwa pieniądze.


 

Hydroloop Glycol

To układ chłodzony cieczą ze skraplaczem płytkowym.

Hydroloop refrigeration system video, thumbnail, FREOR

 1. Chłodnica do odprowadzania ciepła na zewnątrz budynku w ciepłym sezonie.
 2. Pompa zapewniająca cyrkulację glikolu w zamkniętym obiegu.
 3. Zbiornik z ciepłą wodą (opcjonalnie).
 4. Ogrzewanie pomieszczeń handlowych (opcjonalnie).
 5. Usuwanie ciepła przez linię glikolową.

To zrównoważone rozwiązanie pozwala na skuteczne odprowadzanie ciepła ze sklepu poprzez ekologiczne linie glikolowe w okresie letnim oraz dodatkowo umożliwia wykorzystanie ciepła do ogrzewania sklepu oraz podgrzewania wody w okresie zimowym. Zdecentralizowana praca urządzeń chłodniczych pozwala zapobiec stratom w przypadku ewentualnej usterki w centralnym układzie chłodniczym. Dodatkowo według Państwa życzenia zostanie zainstalowany wybrany układ ogrzewania.

Zalety

 • Brak wydzielania ciepła do pomieszczenia handlowego.
 • Bardzo mała zawartość czynnika chłodniczego.
 • Prosta instalacja – oszczędność kosztów.
 • Nie jest wymagana dodatkowa wysokość pomieszczenia dla zapewnienia obiegu powietrza.
 • Wydzielane powietrze jest wykorzystywane do ogrzewania sklepu.
 • Prosty sposób integrowania z różnymi układami grzewczymi.

Hydroloop Hybrid

To scalony układ ze skraplaczem powietrznymi i płytkowym.

Hydroloop Hybrid system, illustration, FREOR

 1. Chłodnica do odprowadzania ciepła na zewnątrz budynku w ciepłym sezonie.
 2. Pompa zapewniająca cyrkulację glikolu w zamkniętym obiegu.
 3. Zbiornik z ciepłą wodą (opcjonalnie).
 4. Ogrzewanie pomieszczeń handlowych (opcjonalnie).
 5. Usuwanie ciepła przez linię glikolową.
 6. Bezpośrednie odprowadzanie ciepła na zewnątrz sklepu w ciepłym sezonie.

To rozwiązanie umożliwia połączenie dwóch różnych układów odprowadzania ciepła z opcją zmiany trybu pracy, co ułatwia wykorzystanie nadwyżki ciepła dla potrzeb placówki handlowej. Ciepło opcjonalnie może być podawane bezpośrednio na salę sklepową poprzez skraplacz powietrzny (w okresie zimowym) lub odprowadzane linią glikolową ze sklepu na zewnątrz (w okresie letnim). Pozwala to na ogrzewanie pomieszczenia sklepowego według potrzeb.

Zalety

 • Bezpośrednie podawanie powietrza na salę sklepową w okresie chłodnym.
 • Prosta instalacja.
 • Prosty sposób integrowania z różnymi układami grzewczymi.
 • Istnieje możliwość zamontowania lodówek, a dopiero następnie podłącza się układ Hydroloop.
 • Niezawodna praca – w przypadku awarii obiegu wody ciepło jest odprowadzane poprzez skraplacz powietrzny zamontowany w górnej części urządzenia chłodniczego.

 

Układ Hydroloop WPI (zintegrowana pompa wodna)

Światowy handel detaliczny produktami spożywczymi już od kilku lat tendencyjnie zmierza w kierunku sklepów o mniejszych formatach. Właściciele sklepów o mniejszych powierzchniach zazwyczaj zmagają się z zagadnieniami w kwestii oszczędności powierzchni handlowej, elastycznego rozmieszczenia wyposażenia sklepu i optymalnego zużycia energii elektrycznej, w szczególności przy planowaniu działów z mrożonkami. Innowacyjne rozwiązania dotyczące chłodzenia mogą nie tylko rozwiązać problem małej ilości miejsca, ale i pomóc zaoszczędzić, dzięki zmniejszeniu kosztów instalacji i eksploatacji.

Układ Hydroloop WPI (water pump integrated – pol. zintegrowana pompa wodna) jest technologią chłodzenia za pomocą cieczy, w której w każdym z urządzeń chłodniczych działa mała zintegrowana pompa wodna, dlatego nie potrzebna jest główna przepompownia wody, która zapewniałaby cyrkulację płynu wodno-glikolowego w tradycyjnym układzie Hydroloop.

Układ Hydroloop WPI jest doskonałym rozwiązaniem dla sklepów o małej powierzchni, takim jak stacje paliw czy sklepy samoobsługowe.

Zalety układu Hydroloop WPI:

 • Jeszcze większa oszczędność przestrzeni handlowej. Nie potrzeba dodatkowego pomieszczenia na urządzenie głównej przepompowni wody.
 • Większa wydajność energetyczna. Autonomiczne zintegrowane pompy wodne o wysokiej wydajności działają w sposób zsynchronizowany z agregatami chłodniczymi, maksymalnie 16h w ciągu doby, w porównaniu z przepompownią, działającą 24h/dobę w tradycyjnym układzie Hydroloop – w ten sposób oszczędza się około 30% energii w części obiegowej glikolu.
 • Elastyczność i prostota. Do instalacji urządzeń nie potrzeba wysoko wykwalifikowanego specjalisty technicznego – wystarczy, że podłączysz urządzenia do zwykłych rur hydraulicznych i do źródła zasilania. W razie potrzeby właściciele sklepu mają możliwość łatwej zmiany rozmieszczenia urządzeń w sklepie.
 • Trwałość. Praca lodówek z czynnikiem chłodniczym propanem R290 i chłodzenie układu za pomocą glikolu tworzy ekologiczny system chłodzenia.
 • Niezawodność. W przypadku usterki, ma ona wpływ tylko na jedno urządzenie chłodnicze, dlatego produkty spożywcze są bezpieczne, a potencjalne straty – jak najmniejsze.

1. Zintegrowana pompa wodna

1. Zintegrowana pompa wodna


 

ZALETY UKŁADU HYDROLOOP

 

Efektywność energetyczna

 • Energooszczędne sprężarki (do 25% oszczędności energii)
 • Do 80% mniejsza ilość czynnika chłodniczego.
 • Wyciek czynnika chłodniczego jedynie 0-5% (w przypadku wersji z agregatem zewnętrznym 10-15%).
 • Wydzielane ciepło skraplania może być wykorzystane do ogrzewania sklepu.

Ekologia

 • Zrównoważone rozwiązanie, które umożliwia redukcję oddziaływania na środowisko – 95% niższy wyciek czynnika chłodniczego.
 • Małe ilości czynnika chłodniczego w porównaniu z układem bez agregatu wewnętrznego.
 • Może działać za pomocą naturalnego czynnika chłodniczego propanu (R290).
 • Stosuje się ekologiczny roztwór glikolu.

Większa elastyczność

 • Możliwość łatwej zmiany formatu sklepu, rozmieszczenia urządzeń w sklepie.
 • Łatwo w każdej chwili usunąć urządzenie lub uzupełnić szereg o nowe urządzenie.

Łatwy montaż i oszczędność

 • Instalacja całego układu jest tańsza i łatwiejsza, w porównaniu z układem scentralizowanym.
 • Prosta konserwacja.
 • Oszczędność powierzchni sklepowej ze względu na wyeliminowanie potrzeby posiadania specjalnego pomieszczenia chłodniczego.
 • Mniejsza potrzeba wykonywania czynności konserwacyjnych.

Wysoka niezawodność

 • Każda lodówka działa jako oddzielna jednostka, dlatego w przypadku awarii jednego urządzenia nie ma to wpływu na pozostałe, a ewentualne straty w przechowywanych artykułach są minimalne.
 • Temperatura w każdym urządzeniu chłodniczym jest oddzielnie ustawiana, a automatyka gwarantuje, że urządzenia chłodnicze pracują z wymaganą intensywnością.

Niski poziom hałasu

 • Minimalny poziom hałasu dzięki podwójnej izolacji akustycznej sprężarki oraz komory lodówki.

Hydrolooap system main benefits, illustration, PL, FREOR


 

UKŁAD HYDROLOOP DLA CHŁODNI

 

Rozwiązanie Hydroloop firmy FREOR może być także podłączane do komór chłodniczych. Do tego celu FREOR prowadzi sprzedaż agregatów wodnych własnej produkcji z zamontowanymi sprężarkami i płytkowymi wymiennikami ciepła, w których odbywa się wymiana temperatury. Agregaty wodne mogą być stosowane w wysokich, średnich lub niskich temperaturach i są przeznaczone do podtrzymania temperatury produktów w komorach chłodniczych.Przykłady zrealizowanych rozwiązań.

WIĘCEJ O ROZWIĄZANIU DLA CHŁODNI ►►

Hydro-aggregate illustration, PL, FREOR

Hydroloop Coldroom solution, illustration, PL, FREOR


How to enable JavaScript in your browser

Brief description of the FREOR safety policy

FREOR cares about its customers’ privacy and makes sure that their personal data is safe:

 • Information about FREOR customers are not used for unlawful purposes;
 • FREOR does not transfer their customers’ data or personal information to third persons.

What information do we collect?

FREOR collects the following information:

 • Information about visits of the website users to the FREOR website and the usage of the website. We collect IP address, duration of visit, number of page views, type of browser, and geographical location;
 • Information that website visitors provide in order to subscribe to the FREOR newsletters. E-mail address is collected, as well as the following data: name and surname, company, e-mail address, phone number, job title, and country.

Traffic statistics of the website

FREOR seeks to keep the FREOR website as simple to use as possible and the relevant information more easily accessible. In order to find out what information is most relevant to the visitors of the website, FREOR collects demographic and statistical data. This information does not identify a specific person but provides statistical information that FREOR can analyse and then apply for improving the functionality of the website or use the data for marketing purposes.

FREOR collects this information using the Google Analytics tool that generates statistical and other website usage information. The information is stored by Google Inc. (USA company). Google EU-USA privacy policy is available here.

You can disable the feature of data collection on Google Analytics at any time as described here.

FREOR notifications and newsletters

FREOR seeks to share with its newsletter recipients only the relevant news. If you subscribe to the FREOR newsletter on the FREOR website or otherwise provide FREOR with your contact data (by exchanging visit cards with FREOR representatives at meetings or events or presenting your contact information when registering for FREOR events), FREOR may send you newsletters and notifications with the interest of pursuing business relationships with companies represented by you.

Having sent a notification, FREOR may collect statistical data about your behaviour with regard to the newsletter, for instance, whether you have opened the e-mail, what links you clicked on, what device you used, etc. FREOR does this by using cookies (provided that you give consent). In order to improve the communication, FREOR monitors communication efficiency statistics.

If you do not find the news relevant, you can cancel them at any time. You can cancel your consent for FREOR to collect and process personal data provided by you at any time by sending an e-mail to marketing@freor.com or replying by clicking on the link at the end of the newsletter. Server recordings

The server hosting the FREOR website may also record enquiries that you submit to the server (address of the website that you are opening, device and browser that you use, your IP address and login time). This data is used for technical purposes only in order to ensure proper and safe functioning of the website.

Cookies

Name Source Purpose Category Term
PHPSESSID freor.com Saves visitor’s session status through different page requests. Necessary for a site to function Session
_icl_current_language freor.com Saves visitor`s choice of language. Page settings Session
_ceg.s crazyegg.com Crazy Egg service cookie registers visitor clicks in the website. Statistics 3 months
_ceg.u crazyegg.com Crazy Egg Cookie, which helps you recognize a visitor who has already visited your site. Statistics 3 months
_gat, _gid, _ga Google Analytics Google Analytics cookies record a unique ID that is used to generate statistics for site views. Statistics Session
collect Google Analytics Sends information to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Helps identify same visitor using different devices. Marketing Session
NID .gstatic.com Google ads cookie Marketing 2 years
GMAIL_RTT google.com Allows sharing content on the Google+ social network. Page settings Session
S, SIDCC google.com Security cookie that helps to protect Google user data. Security 2 months
wordpress_logged_in_ freor.com WordPress TVS cookie that recognizes user logged to website. Necessary for a site to function Session

 

wordpress_sec freor.com WordPress TVS cookie, user account security ID. Is used to ensure account security. Necessary for a site to function Session

 

wordpress_test_cookie freor.com The WordPress TVS cookie used to check if the browser supports cookie registration. Necessary for a site to function Session

 

wp-settings-1 freor.com WordPress TVS cookie, logged user ID. Is used to display the admin bar. Necessary for a site to function 1 year
wp-settings-time-1 freor.com WordPress TVS cookie used to store logon time. Necessary for a site to function 1 year

One the pieces of statistical information crucial to FREOR is the return visitor rate. FREOR uses this data to analyse visitor behaviour and to enhance the experience of visiting the site. To track repeated visits, the FREOR website uses cookies. The cookies are installed and used with a help of the Google Analytics tool.

Cookies are installed on your device only upon your consent, except for cookies that are required solely for ensuring technical functioning of the website. It should be noted that if you do not grant the website the right to use cookies, some of the website’s features may partially not operate.

How to manage cookies?

You can delete or manage cookies at any time; besides, most browsers allow you to disable installation of cookies. However, if you do that, some of the services and features may not work. More information is available here.

Who has access to your data and for how long it is stored

Statistical data about visitors to the FREOR website may be accessed by the FREOR employees working in marketing and commercial divisions that are responsible for data analysis and development of the website. Access to technical records may also be granted to FREOR partners that provide website content management tools or hosting services of the FREOR website. We responsibly protect the collected data about the visitors of the website from loss or unauthorised use.

FREOR uses the collected data for analysis for up to three years.